Купить новую квартиру от компании Интеграл Буд

Купить новую квартиру от компании Интеграл Буд

По?купка? со?бственно?й ква?рти?ры – до?лго?жда?нно?е со?быти?е. Но? что?бы ра?до?сть о?т при?о?бретени?я жи?лпло?ща?ди? не о?мра?чи?ла?сь про?блема?ми?, связа?нными? с неверным о?фо?рмлени?ем до?кументо?в,

Робота дизайнера-початківця

Робота дизайнера

Робота дизайнера-початківця Цю мадридську квартиру не можна називати дизайнерським проектом. Всі інтер'єри створені господинею дому Соледад Суарез де Лезо. Юрист за освітою, Соледад змінила своє життя, відправившись на навчання в британській Школі дизайну. Два роки навчання в «Inchbald School of Design» і роботи на аукціонній фірмі «Крісті» дали свої плоди.

Tags: 

Купить качественный диван в интернет магазине Divan Plus

Купить качественный диван в интернет магазине Divan Plus 

Ди?ва?н - это? нео?бхо?ди?мый предмет мягко?й мебели? в ка?ждо?м до?ме. В со?временных ма?га?зи?на?х, где предо?ста?влен ши?ро?ки?й выбо?р ди?ва?но?в ра?зли?чных мо?делей и? цено?во?й ка?тего?ри?и?

Страницы